Giải nhất thiết kế Cung văn hóa lao động HCM

Năm 2015, GK Archi tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc Cung văn hóa lao động Tp. Hồ Chí Minh do chủ đầu tư là Liên đoàn lao động Tp. Hồ Chí Minh tổ chức và đoạt giải nhất toàn cuộc thi. Quy mô dự án gồm 6 tầng lầu và 1 tầng hầm.

Hình thức kiến trúc rất hài hòa với các yếu tố lịch sử xung quanh, kiến trúc địa phương, và sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên.