Giải Nhất Sabinco Saudi Tower,Dhaka, Bangladesh

Năm 2015 GK Archi tiếp tục tham gia cuộc thi quốc tế và đạt giải nhất về thiết kế kiến trúc tại thủ đô Dhakar, Bangladesh cho dự án Sabinco Saudi Tower.