Thư cảm ơn của BTC Đại Hội Sinh Viên Tp HCM

GK Archi vinh dự nhận thư cảm ơn từ BTC chương trình Đại hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.