Dự án

Tiến sâu hơn vào thị trường kiến trúc quốc tế, chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của GK Archi. Chúng tôi đã dần khẳng định tên tuổi GK Archi trên thị trường quốc tế như: Myanma, Bangladesh, Kenya, Mông Cổ, Campuchia, Pháp .... GK Archi hoàn toàn tự hào vì đã thực hiện hàng trăm dự án với các lĩnh vực khác nhau như: kiến trúc, nội thất, quy hoạch, cảnh quan .... GK Archi đang từng bước tiếp tục khẳng định mình và chinh phục thêm nhiều thị trường mới hơn nữa, nhằm thực hiện các dự án cao cấp hơn trong tương lai.