Kingston Tower

Viet Nam

Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại công trình: Cao ốc văn phòng

Chủ đầu tư : Quân Khu 7

Nhiệm vụ : Tất cả hạng mục

Số tầng: 20 tầng, 2 tầng hầm

[carousel-horizontal-posts-content-slider]