GK Archi: Dragon Island – Những con rồng phía Tây

Dự án Dragon Island có quy mô khoảng hơn 500 hecta  bao gồm nhiều khu vực đảo nhân tạo và một phần đất lấn biển phía Tây Bắc.

Dự án được chia thành nhiều giai đoạn và đang phát triển tổng thể.

Dragon Island  là một trong các dự án táo bạo và hấp dẫn ở thể loại dự án đảo nhân tạo và lấn biển.