GK Archi KTS Nguyễn Trung Kiên và KTS Giang Lê được công nhận Kiến trúc sư Asean.

Các KTS của GK Archi được công nhận Kiến Trúc Sư Asean.

Tiếp nối các thế hệ KTS đàn anh được công nhận KTS Asean (17KTS Asean tại Việt Nam), 2 KTS của GK Archi:
THS.KTS NGUYỄN TRUNG KIÊN VÀ THS.KTS GIANG LÊ được công nhận KTS Asean năm 2018 nâng tổng danh sách KTS Asean của Việt Nam lên 20 KTS.

Trở thành Kiến Trúc Sư Asean là điều kiện cần để một KTS Việt Nam đăng ký hành nghề tại một quốc gia ASEAN và cũng là kết quả của việc ký kết “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN”.

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (ASEAN Multual Recognition Arrangement on Architectural Services), viết tắt là MRA về dịch vụ Kiến trúc được đại diện các nước thành viên ASEAN ký kết tại Singapore ngày 20/11/2007.

kiến trúc sư asean

Kiến trúc sư Giang Lê (giữa)

Mục tiêu chính của MRA về dịch vụ Kiến trúc nhằm phù hợp với tinh thần hoạt động hợp tác của ASEAN trên cơ sở phân phối công bằng các nguồn lực, lợi ích thông qua các tiêu chuẩn nghiên cứu, thiết lập hợp tác và cam kết chuyển giao công nghệ trong kiến trúc giữa các nước thành viên ASEAN. MRA về dịch vụ Kiến trúc sẽ tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các Kiến trúc sư trong ASEAN và tăng cường trao đổi thông tin, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trên cơ sở các tiêu chuẩn về đào tạo kiến trúc, hành nghề và trình độ chuyên môn.

Điều kiện cần để một Kiến trúc sư Việt Nam đăng ký hành nghề tại một quốc gia ASEAN là phải được công nhận là Kiến trúc sư ASEAN (ASEAN Architect), gọi tắt là AA. Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (gọi tắt là Ủy ban Giám sát của Việt Nam về Kiến trúc) là cơ quan được ủy quyền xem xét và đệ trình hồ sơ công nhận Kiến trúc sư ASEAN.

Hiện nay cả nước có gần 20.000 KTS, trong đó gần 2/3 là trực tiếp hành nghề kiến trúc, tức là tham gia tư vấn, thiết kế kiến trúc, thế nhưng mới chỉ có 20 KTS được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ASEAN. Có nghĩa là, chỉ có khoảng 20 KTS nói trên mới được phép hành nghề tại các nước ASEAN và được sự bảo hộ theo luật pháp của các nước này.

Hy vọng rằng, sắp tới đây không chỉ có 20 KTS, mà sẽ là hàng trăm KTS Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề ASEAN. Và trong thời gian không xa, nhiều văn phòng KTS, Cty Tư vấn kiến trúc của Việt Nam sẽ hiện diện tại các nước trong cộng đồng ASEAN để làm rạng danh nền Kiến trúc Việt Nam và bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại phát triển và hội nhập quốc tế.

 , , ,