GK Archi ký hợp đồng thiết kế dự án Trung tâm văn hóa, thể thao công đoàn Bình Phước, Việt Nam.

Nối tiếp những thành công từ nhiều dự án tư vấn thiết kế kiến trúc trước đó, tháng 01.2015 GK Archi tiếp tục ký hợp đồng thiết kế dự án “Trung tâm văn hóa thể thao công đoàn cho công nhân tỉnh Bình Phước” tại thị xã Đồng Xoài, với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao công đoàn tỉnh Bình Phước có diện tích sử dụng là 20.045,8m2 do, được lấy từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án có quy mô xây dựng bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật; khối nhà thi đấu, Khối văn phòng làm việc, Khối Nhà văn hóa, nhà bảo vệ, cổng tường rào…

Công trình được thiết kế với Kiến trúc hiện đại có Nhà thi đấu thể thao theo tiêu chuẩn quốc tế và có quy mô 1.000 chỗ.

Toàn bộ kiến trúc công trình sẽ do GK Achri lên phương án tư vấn và thiết kế. Theo đề nghị từ phía chủ đầu tư, dự án lần này sẽ là một công trình rất cần thiết cho công nhân lao động khu vực trong huyện, các vùng lân cận và cộng đồng dân cư, hướng đến xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân lao động, góp phần đáp ứng định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững.

 , , , ,