GK Archi ký hợp đồng thiết kế Nhà thờ Vườn Ngô, Đồng Nai

Đầu năm 2018, GK Archi ký hợp đồng thiết kế công trình tôn giáo đầu tiên với Giáo xứ Vườn Ngô, Tỉnh Đồng Nai. Dự án được sự quan tâm và kỳ vọng của toàn thể giáo dân sẽ được thiết kế theo phong cách Gothique và kết hợp với các yếu tố bản địa phù hợp với Kiến trúc Nhiệt đới tại Việt Nam.

Dự án sẽ được nghiên cứu kết hợp kiến trúc Gothique các thời ký và nhấn mạnh yếu tố trang trí, phong cách chủ đạo của Kiến trúc Gothique. Dự án sẽ được xây dựng bằng vật liệu đá tự nhiên và các loại sơn giả đá kết hợp với điêu khắc đá kiến trúc.

GK Archi

 , , , ,