Giang Lê

– Năm sinh: 1979.
– Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.
– Tốt nghiệp Thạc sỹ KTS về Quy hoạch đô thị năm 2013 (Đại học Việt Đức)
– Năm 2006: làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, Công ty Thiết kế PTW (Úc)
– Năm 2009: làm việc tại Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM – Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Kiến trúc
– Ngày 06/11/2009: thành lập Công ty TNHH GK Archi (cùng Ths.KTS Nguyễn Trung Kiên)
– Năm 2012: thành lập Công ty GKA Myanmar
– Năm 2017: KTS Giang Lê được công nhận là KTS Asean và được hoạt động hành nghề hợp pháp tại khu vực cộng đồng chung Asean.

– KTS nữ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là KTS Asean.