LIÊN HỆ

GK ARCHI

VIỆT NAM
Địa chỉ:  100-102 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1,  Tp.HCM
– Phone  : 0994 944 999
Ms. Dung – Phone: 0994 404 999
– Phone: 0918 632 595
MYANMAR
Địa chỉ 605A, San Yeik Nyein 6th Street, Kamayut, Yangon
– Phone: (+95) 925 0000 175
– Phone: (+95) 942 5029 194
BANGLADESH
Địa chỉ:  1/B (1st Floor), Road : 35 Gulshan – 2, Dhaka – 1212
– Phone: (+88) 01745202075

gk@gka.vn    –    www.gka.vn