Lavilla Green City

Việt Nam

LAVILLA GREEN CITY

Địa điểm: Long An, Việt Nam
Chủ đầu tư: Trần Anh Group
Nhiệm vụ: Thiết kế quy hoạch
Quy mô: 198 ha

[carousel-horizontal-posts-content-slider]