Opal Skyview

Viet Nam

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, Việt Nam
Loại công trình: Căn hộ chung cư
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Diện tích: 3326 m2 Số tầng: 1 tháp, 20 tầng
Năm hoàn thành: 2016

    

[carousel-horizontal-posts-content-slider]