Bảo tàng V&A thay đổi thế nào trong hơn 100 năm qua

Sau hơn bốn năm xây dựng, bảo tàng V & A ở London đã có sự tác động đến kiến trúc lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Amanda Levete và công ty AL_A, dự án cũng bao gồm một tòa nhà mới và một […]