GK Archi thắng giải Nhất dự án Nhà văn hóa sinh Viên TP.HCM, Việt Nam

Năm 2012, Liên danh GK Archi – Nihon Sekkei ( Nhật Bản)  đã vinh dự thắng giải Nhất cuộc thi thiết kế Nhà văn hóa Thanh Niên do  Thành đoàn Tp.HCM tổ chức. Công trình Nhà văn hóa Sinh viên đã được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014. Đây là một trong những công […]