Kenya: GK Archi tham gia thiết kế sân bay Nairobi, Kenya

Nairobi là thành phố thủ đô và thành phố lớn nhất của Kenya ở Châu Phi. Thành phố này là nơi đóng trụ sở của nhiều hãng, công ty và là trung tâm văn hóa, kinh doanh, vì vậy, sân bay Nairobi được hình thành và trở thành một sân bay quốc tế lớn nhất của Thủ đô Nairobi, Kenya, đây cũng là sân bay lớn bận rộn nhất Đông Phi và Trung Phi. Sân bay Nairobi hiện nay có tên gọi là Sân bay quốc tế Jomo Kenyatta.