GK Archi & Kinh nghiệm lập nghiệp trong nước và quốc tế

LTS: Được thành lập từ năm 2009, vượt qua bao khó khăn và thăng trầm của nghề kiến trúc, GK Archi (GKA) đã từng bước khẳng định uy tín và trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường tư vấn thiết kế. Không chỉ đối với thị trường trong nước, GK Archi đã chinh […]