GK Archi được bình chọn Top 10 Kiến trúc sư của năm 2017 (văn phòng)

Sau giai đoạn đề cử rộng rãi và quá trình đánh giá của Hội đồng tuyển chọn, ngày 01/12, Ashui Awards 2017 đã lựa chọn được các đề cử chính thức cho giai đoạn bình chọn, với 7 hạng mục: Kiến trúc sư của Năm, Công trình của Năm, Nhà thầu của Năm, Chủ đầu tư của Năm, Hãng kỹ thuật của Năm, Dự án Tương lai của Năm, và Xây dựng Xanh của Năm.

GK Archi – Việt Nam được bình chọn vào Top 10 Kiến trúc sư của năm 2017 (dành cho Văn phòng Kiến trúc có pháp nhân tại Việt Nam).

Hệ thống giải thưởng Ashui Awards được Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bảo trợ, nhằm mục đích tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển ngành Xây dựng tại Việt Nam.

Hạng mục Kiến trúc sư của Năm (Architect of the Year): bình chọn hai năm một lần dành cho một kiến trúc sư Việt Nam (năm chẵn) và một văn phòng kiến trúc có pháp nhân tại Việt Nam (năm lẻ / từ 2017). Tiêu chí dành cho văn phòng kiến trúc:

• Triết lý: Thiết kế các công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc cao, triết lý thiết kế rõ ràng, đáp ứng xu hướng của thời đại, phát triển bền vững.
• Thực hành: Tổ chức quá trình thiết kế và xây dựng các công trình một cách chuyên nghiệp, chất lượng cao, được xã hội và khách hàng đánh giá cao.
• Văn hóa: Giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và ở mỗi con người.

Theo Ashui.com

 , , , ,