Giải Nhất Tavescon Tower- Thành ủy TP.HCM

Năm 2011, GK Archi tham gia dự án dự thi đầu tiên tại Việt Nam với dự án Trụ sở công ty Tavescon, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Tavescon ( Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) là công ty 100% vốn Nhà nước thuộc Ban Tài Chính, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

GK Archi được vinh dự đoạt giải Nhất ngay trong lần đầu tiên tham dự một cuộc thi trong nước Việt Nam với sự đồng thuận tối đa của Hội đồng giám khảo gồm Chủ tịch Hội KTS TP.HCM và các Thành ủy viên.