Giải Nhất dự án Damasati, Yangon, Myanmar

GK Archi thắng giải thiết kế ý tưởng kiến trúc và thiết kế kiến trúc cơ sở cho dự án chung cư Damasati tại Yangon thuộc Myanmar.