Giải nhì cuộc thi thiết kế cổng chào khu công nghiệp Bình Phước

Tháng 03 năm 2018, GK Archi đã tham dự và thắng Giải Nhì (không có giải Nhất) tại cuộc thi thiết kế cổng chào khu công nghiệp Bình Phước