GK Archi thắng giải Nhất Tavescon Tower- Thành ủy TP.HCM, Việt Nam

Năm 2011, GK Archi tham gia dự án dự thi đầu tiên tại Việt Nam với dự án Trụ sở công ty Tavescon, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Tavescon ( Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) là công ty 100% vốn Nhà nước thuộc Ban Tài Chính, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.