Công tác thiết kế Quy hoạch là công việc vĩ mô rất cần sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội

Công tác thiết kế Quy hoạch là công việc vĩ mô rất cần sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội: các nhà kinh tế học, xã hội học, quy hoạch và các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện.

Công tác quy hoạch là công tác chúng ta làm cả cho con em chúng ta mai sau. Nên rất cần những người có tâm và có tầm.

KTS Nguyễn Trung Kiên – GK Archi chia sẻ với Đài truyền hình HTV9 – TP. Hồ Chí Minh về quan điểm của anh về công tác quy hoạch phát triển TP.HCM, Việt Nam từ những thời kỳ đổi mới và hiện nay. Điển hình với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Đôi nét về KTS Nguyễn Trung Kiên:

2009- nay: Chủ nhiệm đồ án Quy hoạch tại GK Archi

2008: Đoạt giải Quy hoạch đô thị thành phố Cronenbourg, Pháp do Ủy ban châu Âu trao tặng (cùng KTS Thắng Phạm)

2008: Quy hoạch thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ Expo 2015.

2008: Quy hoạch “Le condon Culturel” – Izmir – Alsanjak.

2008: Quy hoạch triển lãm Parlement European – Strasbourg, Pháp.

2007: Thạc sỹ quy hoạch đô thị Quốc gia, Cộng hòa Pháp

2003: Kiến trúc sư trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 , , ,