Bằng khen từ sở Quy hoạch kiến trúc HCM

Năm 2014, GK Archi vinh dự nhận bằng khen từ sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh